Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

111/2022 - Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń bloku porodowego

Informacje o zamówieniu
Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń bloku porodowego
111/2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2022-11-10 12:00:00
2022-11-10 12:15:00
2022-12-09

: 2022-10-26 08:38:58
: Harackiewicz Emilia