Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

103/2022 - Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń bloku porodowego

Informacje o zamówieniu
Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń bloku porodowego
103/2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2022-10-24 12:00:00
2022-10-24 12:15:00
2022-11-22

: 2022-10-10 13:29:44
: Harackiewicz Emilia