Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

107/2022 - Budowa budynku Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii oraz Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji

Informacje o zamówieniu
Budowa budynku Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii oraz Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
107/2022
Przetarg nieograniczony
Roboty budowlane
2023-02-01 12:00:00
2023-02-01 12:15:00
2023-05-01

: 2022-11-04 09:29:37
: Harackiewicz Emilia