Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
CUW.262.1.2023.MS Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2023 13.02.2023
10:00:00
CUW.262.79.2022.MS "Przebudowa drogi powiatowej nr 1402 O - ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu na trasie dojazdu do terenów inwestycyjnych" 10.01.2023
10:00:00
CUW.262.57.2022.MS Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: "Remont odcinków drogi powiatowej nr 1477 O oraz 2056 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu" 16.09.2022
10:00:00
CUW.262.45.2022.MS Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2041 O ul. 1 Maja w miejscowości Kędzierzyn-Koźle” 13.06.2022
10:00:00
CUW.262.39.2022.MS Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2022 25.05.2022
10:00:00
CUW.262.30.2022.MS Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej wraz z remontem drogi powiatowej nr 1450 O Bierawa – DW Nr 408 06.05.2022
10:00:00
CUW.262.23.2022.AS Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - II POSTĘPOWANIE 25.03.2022
10:00:00
CUW.262.14.2022.AS Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku szkoleniowo-oświatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu 24.03.2022
10:00:00
CUW.262.15.2022.AS Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej 07.03.2022
10:00:00
CUW.262.82.2021.AŚ Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7 28.12.2021
10:00:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
CUW.262.6.2024.AŚ Sukcesywna dostawa mrożonych warzyw i owoców, ryb i przetworów rybnych oraz produktów mącznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w I półroczu 2024 roku 05.02.2024
10:00:00
CUW.262.47.2023.AŚ Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w I półroczu 2024 roku 18.12.2023
10:00:00
CUW.262.34.2023.AŚ Sukcesywna dostawa pozostałych artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w II półroczu 2023 roku - II POSTĘPOWANIE 11.09.2023
10:00:00
CUW.262.28.2023.AŚ Sukcesywna dostawa pozostałych artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w II półroczu 2023 roku 16.08.2023
10:00:00
CUW.262.27.2023.AŚ Sukcesywna dostawa owoców, warzyw i jaj na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w II półroczu 2023 roku 07.08.2023
10:00:00
CUW.262.23.2023.AŚ Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w II półroczu 2023 roku - trzy części 03.07.2023
10:00:00
CUW.262.20.2023.AŚ Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w II półroczu 2023 roku 30.05.2023
10:00:00
CUW.262.76.2022.AS Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu 12.12.2022
10:00:00
CUW.262.34.2022.AŚ Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu 27.04.2022
10:00:00
CUW.262.31.2022.AS Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu 19.04.2022
10:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
CUW.262.19.2024.MS Świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem trawników, poboczy, skarp i rowów znajdujących się w granicach pasa drogowego dróg powiatu w mieście Kędzierzyn-Koźle i koszenie poboczy dróg zamiejskich w 2024r. 11.04.2024
10:00:00
CUW.262.14.2024.MS Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości dróg i terenów stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 21.03.2024
10:00:00
CUW.262.10.2024.AŚ Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za Życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w roku 2024 - II POSTĘPOWANIE 11.03.2024
10:00:00
CUW.262.5.2024.MS Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w 2024 r. 26.02.2024
10:00:00
CUW.262.43.2023.AŚ Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za Życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w roku 2024 08.12.2023
10:00:00
CUW.262.29.2023.MS Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w sezonie zimowym 2023-2024 na terenie Gmin: Cisek, Pawłowiczki 25.09.2023
10:00:00
CUW.262.36.2023.AŚ Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za Życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w roku 2023 - V POSTĘPOWANIE 25.09.2023
10:00:00
CUW.262.30.2023.AŚ Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za Życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w roku 2023 - IV POSTĘPOWANIE 04.09.2023
10:00:00
CUW.262.24.2023.AŚ Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za Życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w roku 2023 - III POSTĘPOWANIE 18.07.2023
10:00:00
CUW.262.15.2023.AŚ Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za Życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w roku 2023 - II POSTĘPOWANIE 20.04.2023
10:00:00
Poprzednie Następne