Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

CUW.262.35.2023.MS - Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2023

Informacje o zamówieniu
Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2023
CUW.262.35.2023.MS
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-09-26 10:00:00
2023-09-26 11:00:00
2023-10-25

: 2023-09-06 09:20:27
: Kulczyk Magdalena