Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

CUW.262.49.2023.MS - Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2024

Informacje o zamówieniu
Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2024
CUW.262.49.2023.MS
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-01-15 10:00:00
2024-01-15 11:00:00
2024-02-13

: 2023-12-19 08:46:44
: Śliwińska Anna