Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

CUW.262.11.2024.MS - Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2024

Informacje o zamówieniu
Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2024
CUW.262.11.2024.MS
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-03-14 10:00:00
2024-03-14 11:00:00
2024-04-12

: 2024-02-26 12:34:48
: Smarzoch Monika