Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

93/2020 - Usługa transportu pacjentów dializowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, na okres 36 miesięcy
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 09.12.2020, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

1155092,40 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
93-2020 ogłoszenie o zamówieniu pdf 109 2020-10-21
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
93-2020 SIWZ docx 65 2020-10-21
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
93-2020 Formularz oferty xls 40 2020-10-21
93-2020 Załącznik do formularza oferty - Opis przedmiotu zamówienia doc 116 2020-10-21
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2020-10-21
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2020-10-21
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 20 2020-10-21
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2020-10-21
wzór umowy doc 139 2020-10-21
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2020-10-21
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
93-2020 Modyfikacja siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert docx 22 2020-11-18
93-2020 Załącznik do formularza oferty - Opis przedmiotu zamówienia poprawio doc 116 2020-11-18
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
93-2020 wyjaśnienie siwz, modyfikacja siwz, zmiana terminu składania i otwar docx 22 2020-12-02
93-2020 wyjaśnienie siwz docx 35 2020-11-20
Odwołania
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odwołanie doc 130 2020-11-03
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania 93-2020 docx 23 2020-11-03
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert 93-2020 docx 23 2020-12-09
93-2020 zmiana ogłoszenia 2 pdf 66 2020-12-07
zmiana ogłoszenia 93-2020 pdf 66 2020-11-23