Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

93/2020 - Usługa transportu pacjentów dializowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, na okres 36 miesięcy

Informacje o zamówieniu
Usługa transportu pacjentów dializowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, na okres 36 miesięcy
93/2020
Przetarg nieograniczony
Usługi
2020-12-09 12:00:00
2020-12-09 12:30:00
2021-02-06

: 2020-10-21 10:20:46
: Wasilczyk Iwona