Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/26/2021 - Dostawa gazów medycznych

Data publikacji: 23.09.2021, godz. 08:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
237882,64 zł brutto
Zadanie 2 -
5880,60 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
20210910 SWZ Gazy medyczne doc 364 2021-09-15
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedzi na pytania do SWZ doc 89 2021-09-21
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
EP 63 2020 Powiadomienie o wyborze oferty docx 21 2021-09-30
Informacja z otwarcia ofert doc 41 2021-09-23
ogłoszenie o zamówieniu pdf 101 2021-09-15