Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

Wyniki
Brak wyników
Unieważnienia
Sygnatura Temat
EP/66/2022 Zakup wyposażenia części B - ODPR - meble
EP/49/2022 Dostawa aparatu RTG stacjonarnego cyfrowego
EP/46/2022 Zaangażowanie do projektu 4 lekarzy lub psychiatrów w trakcie specjalizacji z psychiatrii, w ramach działania ODPR dla dim w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
EP/42/2022 Zakup 21-tonowego zbiornika na ciekły tlen medyczny wraz z dwiema parownicami o wydajności minimum 230m3/h ( każda), niezbędnym wyposażeniem zabezpieczającym oraz wykonanie prac projektowych i budowlano-instalacyjnych związanych z inwestycją, w związku z COVID-19
EP/21/2022 Zaangażowanie do projektu 2 superwizorów w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu" Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
EP/35/2021 Wykonanie remontu i adaptacji części B Pawilonu nr 6 w ramach realizacji projektu: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20 - II