Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/26/2021 - Dostawa gazów medycznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa gazów medycznych
EP/26/2021
tryb podstawowy
Dostawy
2021-09-23 08:00:00
2021-09-23 08:30:00
2021-10-22

: 2021-09-15 12:35:10
: Tarach Beata