Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
EP/72/2022 Wykonanie prac remontowych w Oddziale Neurologicznym Szpitala Wolskiego - Pawilon nr 3 parter 18.08.2022
08:00:00