Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
EP/01/2022 "Dostawa produktów leczniczych i larw much(opatrunki bilogiczne) na potrzeby Oddziałów Szpitala" 2022-01-20 08:00:00
EP/50/2021 Dostawa sprzętu anestezjologicznego jednorazowego na potrzeby Szpitala Wolskiego 2022-01-11 08:00:00
EP/56/2021 Dostawę materiałów szewnych, staplerów, protez naczyniowych, materiałów hemostatycznych, striperów, klipsów, zaznaczników oraz siatek przepuklinowych na potrzeby Szpitala Wolskiego - II 2021-12-28 08:00:00
EP/52/2021 Dostawa ekranu projekcyjnego 1 szt., niszczarek 4 szt., laptopów nowe 13 szt. komputerów stacjonarnych (nowych lub poleasingowych) 11 szt., monitorów do komputera stacjonarnego (nowych lub poleasingowych) 11 szt. drukarek - 7 szt. w ramach realizacji projektu: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20 2021-12-14 09:00:00
EP/46/2021 Dostawa sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych 2021-12-13 09:00:00
EP/47/2021 Dostawa stentgrafów wraz z akcesoriami do zabiegów na aorcie i naczyniach biodrowych. 2021-12-13 08:00:00
EP/45/2021 Dostawa fartuchów chirurgicznych na potrzeby Szpitala Wolskiego 2021-11-19 08:00:00
EP/38/2021 Dostawa materiałów szewnych, staplerów, protez naczyniowych, materiałów hemostatycznych, striperów, klipsów, zaznaczników oraz siatek przepuklinowych na potrzeby Szpitala Wolskiego 2021-10-25 08:00:00
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
EP/07/2022 Zatrudnienie dwóch terapeutów oraz informatyka do kawiarenki internetowej w ramach umowy zlecenie. 2022-01-24 08:00:00
EP/04/2022 Zaangażowanie do projektu 3 superwizorów w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu" Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2022-01-20 10:00:00
EP/03/2022 Zatrudnienie superwizorów do WCZP w oparciu o umowę cywilnoprawną - II 2022-01-20 09:00:00
EP/57/2021 Pogwarancyjną obsługę serwisową angiograficznego aparatu RTG z ramieniem C wraz ze stacją hemodynamiczną na okres 36 miesięcy 2021-12-31 08:00:00
EP/58/2021 Zatrudnienie superwizora do WCZP w ramach umowy cywilnoprawnej do mieszkania chronionego treningowego dla osób chorujących psychicznie. 2021-12-30 09:00:00
EP/55/2021 Zatrudnienie superwizorów do WCZP w roku 2022 w oparciu o umowę cywilnoprawną. 2021-12-30 08:00:00
EP/49/2021 Zaangażowanie do projektu 2 trenerów szkoleń profilaktycznych w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu" Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-12-20 09:00:00