Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o.
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
EP/27/2023 "Budowa placów na potrzeby rehabilitacji i integracji pacjentów "Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Warszawa Wola" przy pawilonach 3 i 6 na terenie Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej przy ul. Kasprzaka 17 w Warszawie" 05.04.2023
08:00:00
EP/06/2023 "Budowa placów na potrzeby rehabilitacji i integracji pacjentów "Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Warszawa Wola" przy pawilonach 3 i 6 na terenie Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej przy ul. Kasprzaka 17 w Warszawie" 08.02.2023
08:00:00
EP/77/2022 "Budowa placów na potrzeby rehabilitacji i integracji pacjentów "Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Warszawa Wola" (Pawilon nr 6 i nr 11) przy pawilonach 3 i 6 na terenie Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej przy ul. Kasprzaka 17 w Warszawie" 18.10.2022
08:00:00
EP/72/2022 Wykonanie prac remontowych w Oddziale Neurologicznym Szpitala Wolskiego - Pawilon nr 3 parter 18.08.2022
08:00:00
EP/65/2022 Przebudowa pomieszczeń pawilonu 11 dla potrzeb Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży 28.07.2022
08:00:00
EP/17/2022 Wykonanie remontu i adaptacji dwóch mieszkań - hosteli na potrzeby realizacji projektu: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20 21.02.2022
08:00:00
EP/59/2021 Wykonanie remontu i adaptacji części B Pawilonu nr 6 w ramach realizacji projektu: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20 11.01.2022
08:00:00
EP/35/2021 Wykonanie remontu i adaptacji części B Pawilonu nr 6 w ramach realizacji projektu: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20 - II 14.10.2021
08:00:00
EP/24/2021 Wykonanie remontu i adaptacji części B Pawilonu nr 6 w ramach realizacji projektu: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20 23.09.2021
08:00:00
EP/23/2021 Remont Szpitala Wolskiego, w tym: remont dwóch sal chorych wraz z częścią korytarza I Oddz. Wew. na II p. P.1, remont części pomieszczeń Ip P.6, remont orynnowania na dachu P.6, remont instalacji z.w., c.w.u. i cyrkulacji w poziomie piwnicy oraz remont zespołu sanitariatów na I p P.7, remont węzła cieplnego w P.7, remont podjazdu dla karetek w P.8, remont pomieszczenia laboratorium histopatologicznego w P.12 13.09.2021
08:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
EP/66/2023 Zaangażowanie do projektu lekarza psychiatrę lub psychiatrę dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży w ramach projektu "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 03.08.2023
08:00:00
EP/65/2023 Zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej lekarza na SOR 28.07.2023
08:00:00
EP/47/2023 Zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej pielęgniarek/ pielęgniarzy na oddziały Szpitala Wolskiego 09.06.2023
08:00:00
EP/46/2023 "Zatrudnienie w ramach umowy zlecenie ratownika medycznego w Klinicznym Oddziale kardiologicznym z Pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego" 09.06.2023
08:00:00
EP/41/2023 Usługę transportu sanitarnego dla pacjentów Szpitala Wolskiego 19.05.2023
08:00:00
EP/40/2023 "Zatrudnienie jednej osoby w ramach umowy zlecenie do prowadzenia superwizji psychodynamicznej psychoterapeutów Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Zespołu Leczenia Środowiskowego oraz zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej terapeuty do mieszkania chronionego". 17.05.2023
08:00:00
EP/39/2023 Zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej Kierownika Apteki Szpitalnej 16.05.2023
08:00:00
EP/32/2023 Zaangażowaniem do projektu w oparciu o umowę cywilno-prawną do konsultacji psychiatrycznych w ramach PZP dla dim (POWR) w Szpitalu Wolskim w ramach projektu "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 04.05.2023
08:00:00
EP/25/2023 Usługa prania bielizny szpitalnej, czipowanie pościeli oraz pranie odzieży roboczej 24.04.2023
08:00:00
EP/29/2023 Usługę transportu sanitarnego dla pacjentów Szpitala Wolskiego w podziale na zadania 07.04.2023
08:00:00
Poprzednie Następne