Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
EP/17/2022 Wykonanie remontu i adaptacji dwóch mieszkań - hosteli na potrzeby realizacji projektu: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20 21.02.2022
08:00:00
EP/59/2021 Wykonanie remontu i adaptacji części B Pawilonu nr 6 w ramach realizacji projektu: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20 11.01.2022
08:00:00
EP/35/2021 Wykonanie remontu i adaptacji części B Pawilonu nr 6 w ramach realizacji projektu: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20 - II 14.10.2021
08:00:00
EP/24/2021 Wykonanie remontu i adaptacji części B Pawilonu nr 6 w ramach realizacji projektu: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20 23.09.2021
08:00:00
EP/23/2021 Remont Szpitala Wolskiego, w tym: remont dwóch sal chorych wraz z częścią korytarza I Oddz. Wew. na II p. P.1, remont części pomieszczeń Ip P.6, remont orynnowania na dachu P.6, remont instalacji z.w., c.w.u. i cyrkulacji w poziomie piwnicy oraz remont zespołu sanitariatów na I p P.7, remont węzła cieplnego w P.7, remont podjazdu dla karetek w P.8, remont pomieszczenia laboratorium histopatologicznego w P.12 13.09.2021
08:00:00
EP/20/2021 Remont Szpitala Wolskiego, w tym: remont dwóch sal chorych wraz z częścią korytarza I Oddz. Wew. na II p. P.1, remont części pomieszczeń Ip P.6, remont orynnowania na dachu P.6, remont instalacji z.w., c.w.u. i cyrkulacji w poziomie piwnicy oraz remont zespołu sanitariatów na I p P.7, remont węzła cieplnego w P.7, remont podjazdu dla karetek w P.8, remont pomieszczenia laboratorium histopatologicznego w P.12 20.08.2021
08:00:00
EP/15/2021 Remont i adaptacja części B oddziału dziennego w ramach realizacji projektu: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20 16.08.2021
08:00:00
EP/000/2021 09.08.2021
10:00:00
EP/13/2021 Wymiana dźwigu łóżkowego w pawilonie nr 8 wraz z towarzyszącymi robotami budowlano - instalacyjnymi 16.06.2021
08:00:00
EP/48/2020 Zakup laptopów (4 szt.) oraz urządzenia wielofunkcyjnego w ramach Projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 11.08.2020
08:00:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
EP/42/2022 Zakup 21-tonowego zbiornika na ciekły tlen medyczny wraz z dwiema parownicami o wydajności minimum 230m3/h ( każda), niezbędnym wyposażeniem zabezpieczającym oraz wykonanie prac projektowych i budowlano-instalacyjnych związanych z inwestycją, w związku z COVID-19 20.05.2022
08:00:00
EP/26/2022 "Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Zakładu Patomorfologii" 24.03.2022
08:00:00
EP/20/2022 "Dostawa artykułów biurowych oraz papieru ksero dla wszystkich oddziałów i komórek organizacyjnych Szpitala Wolskiego" 01.03.2022
08:00:00
EP/05/2022 Produkty lecznicze stosowane w ramach programu lekowego Leczenia Stwardnienia Rozsianego (SM) oraz produkty lecznicze stosowane w ramach Programu Lekowego Leczenia dystonii ogniskowych i połowicznego kurczu twarzy (B28) oraz Leczenia spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (B57) 25.02.2022
08:00:00
EP/10/2022 Dostawa produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego na potrzeby Szpitala Wolskiego 07.02.2022
08:00:00
EP/01/2022 "Dostawa produktów leczniczych i larw much(opatrunki bilogiczne) na potrzeby Oddziałów Szpitala" 20.01.2022
08:00:00
EP/50/2021 Dostawa sprzętu anestezjologicznego jednorazowego na potrzeby Szpitala Wolskiego 11.01.2022
08:00:00
EP/56/2021 Dostawę materiałów szewnych, staplerów, protez naczyniowych, materiałów hemostatycznych, striperów, klipsów, zaznaczników oraz siatek przepuklinowych na potrzeby Szpitala Wolskiego - II 28.12.2021
08:00:00
EP/52/2021 Dostawa ekranu projekcyjnego 1 szt., niszczarek 4 szt., laptopów nowe 13 szt. komputerów stacjonarnych (nowych lub poleasingowych) 11 szt., monitorów do komputera stacjonarnego (nowych lub poleasingowych) 11 szt. drukarek - 7 szt. w ramach realizacji projektu: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20 14.12.2021
09:00:00
EP/46/2021 Dostawa sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych 13.12.2021
09:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
EP/46/2022 Zaangażowanie do projektu 4 lekarzy lub psychiatrów w trakcie specjalizacji z psychiatrii, w ramach działania ODPR dla dim w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 23.05.2022
08:00:00
EP/45/2022 Zaangażowanie do projektu 2 lekarzy psychiatrów w trakcie specjalizacji z psychiatrii, w ramach PZP dla dim w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 20.05.2022
09:00:00
EP/33/2022 Odbiór odpadów komunalnych 06.05.2022
08:00:00
EP/38/2022 Zatrudnienie w ramach zlecenia lekarza w Oddziale Geriatryczno - Internistycznym Szpitala Wolskiego. 22.04.2022
08:00:00
EP/39/2022 "Zatrudnienie w ramach umowy zlecenie w SOR w zakresie chirurgii ogólnej lekarza" 20.04.2022
08:00:00
EP/24/2022 Odbiór przez Wykonawcę od Zamawiającego, transport do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego 19.04.2022
08:00:00
EP/37/2022 "Zatrudnienie na umowę cywilnoprawną jedną osobę do Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego - mieszkanie chronione treningowe" 15.04.2022
09:00:00
EP/34/2022 Zaangażowanie do projektu 2 wychowawców do klubu w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu" Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" 13.04.2022
08:00:00
EP/30/2022 "Zatrudnienie na umowę cywilnoprawną do Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej lekarza rezydenta na dyżury" 31.03.2022
08:00:00
EP/23/2022 Usługa transportu sanitarnego dla pacjentów Szpitala Wolskiego w podziale na zadania 30.03.2022
08:00:00
Poprzednie Następne