Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o.
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
EP/13/2024 Usługi w zakresie wykonywania przeglądów i konserwacji oraz świadczenia usług pogotowia technicznego urządzeń dźwigowych znajdujących się w budynkach Szpitala 08.03.2024
08:00:00
EP/54/2023 Wykonanie remontu pomieszczeńOddziału Udarowego oraz Oddziału Neurologicznego zlokalizowanych na 1 piętrze w pawilonie nr 3 17.07.2023
08:00:00
EP/27/2023 "Budowa placów na potrzeby rehabilitacji i integracji pacjentów "Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Warszawa Wola" przy pawilonach 3 i 6 na terenie Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej przy ul. Kasprzaka 17 w Warszawie" 05.04.2023
08:00:00
EP/06/2023 "Budowa placów na potrzeby rehabilitacji i integracji pacjentów "Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Warszawa Wola" przy pawilonach 3 i 6 na terenie Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej przy ul. Kasprzaka 17 w Warszawie" 08.02.2023
08:00:00
EP/77/2022 "Budowa placów na potrzeby rehabilitacji i integracji pacjentów "Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Warszawa Wola" (Pawilon nr 6 i nr 11) przy pawilonach 3 i 6 na terenie Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej przy ul. Kasprzaka 17 w Warszawie" 18.10.2022
08:00:00
EP/72/2022 Wykonanie prac remontowych w Oddziale Neurologicznym Szpitala Wolskiego - Pawilon nr 3 parter 18.08.2022
08:00:00
EP/65/2022 Przebudowa pomieszczeń pawilonu 11 dla potrzeb Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży 28.07.2022
08:00:00
EP/17/2022 Wykonanie remontu i adaptacji dwóch mieszkań - hosteli na potrzeby realizacji projektu: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20 21.02.2022
08:00:00
EP/59/2021 Wykonanie remontu i adaptacji części B Pawilonu nr 6 w ramach realizacji projektu: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20 11.01.2022
08:00:00
EP/35/2021 Wykonanie remontu i adaptacji części B Pawilonu nr 6 w ramach realizacji projektu: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20 - II 14.10.2021
08:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
EP/38/2024 Zatrudnienie wychowawcy do "Klubu dla dzieci i młodzieży" oraz: 2 trenerów profilaktyki - profilaktyka śćzp dim, 2 edukatorów profilaktyki - profilaktyka śćzp dim, trenera usamodzielniania, trenera usamodzielniania - w hostelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i młodzieży 19.04.2024
08:00:00
EP/40/2024 "Zatrudnienie rejestratora medycznego do Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego oraz zatrudnienie superwizora zespołu terapeutycznego w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym" 16.04.2024
08:00:00
EP/33/2024 Zatrudnienie superwizorów do Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego - II 11.04.2024
08:00:00
EP/24/2024 Realizacja świadczenia usług medycznych w ramach funkcji lekarza chirurgii ogólnej(dotyczy lekarza bez specjalizacji) w ramach umowy zlecenie 05.04.2024
08:00:00
EP/25/2024 Zatrudnienie pielęgniarek w ramach umowy zlecenia na oddziały Szpitala Wolskiego 05.04.2024
08:00:00
EP/30/2024 Zatrudnienie superwizora do Oddziału dziennego rehabilitacji psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz zatrudnienie konsultanta - superwizora do Zespołu Leczenia Środowiskowego dla Dzieci i Młodzieży 03.04.2024
08:00:00
EP/28/2024 Zatrudnienie w ramach umowy zlecenie na Oddział neurologiczny, udarowy i Pododdział rehabilitacji neurologicznej do świadczeń medycznych w zakresie analizy i opisu badań Holter EKG 03.04.2024
08:00:00
EP/26/2024 Zatrudnienia superwizorów do Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. 27.03.2024
08:00:00
EP/23/2024 Zatrudnienie 4 wychowawców do "Klubu dla dzieci i młodzieży" w ramach umowy cywilnoprawnej 22.03.2024
09:00:00
EP/21/2024 Zatrudnienia dwóch superwizorów w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, zatrudnienie superwizora na Oddział Dzienny rehabilitacji psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz zatrudnienie dwóch osób do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - usługa psychoterapii 15.03.2024
08:00:00
Poprzednie Następne