Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
EP/35/2021 Wykonanie remontu i adaptacji części B Pawilonu nr 6 w ramach realizacji projektu: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20 - II 2021-10-14 08:00:00
EP/24/2021 Wykonanie remontu i adaptacji części B Pawilonu nr 6 w ramach realizacji projektu: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20 2021-09-23 08:00:00
EP/23/2021 Remont Szpitala Wolskiego, w tym: remont dwóch sal chorych wraz z częścią korytarza I Oddz. Wew. na II p. P.1, remont części pomieszczeń Ip P.6, remont orynnowania na dachu P.6, remont instalacji z.w., c.w.u. i cyrkulacji w poziomie piwnicy oraz remont zespołu sanitariatów na I p P.7, remont węzła cieplnego w P.7, remont podjazdu dla karetek w P.8, remont pomieszczenia laboratorium histopatologicznego w P.12 2021-09-13 08:00:00
EP/20/2021 Remont Szpitala Wolskiego, w tym: remont dwóch sal chorych wraz z częścią korytarza I Oddz. Wew. na II p. P.1, remont części pomieszczeń Ip P.6, remont orynnowania na dachu P.6, remont instalacji z.w., c.w.u. i cyrkulacji w poziomie piwnicy oraz remont zespołu sanitariatów na I p P.7, remont węzła cieplnego w P.7, remont podjazdu dla karetek w P.8, remont pomieszczenia laboratorium histopatologicznego w P.12 2021-08-20 08:00:00
EP/15/2021 Remont i adaptacja części B oddziału dziennego w ramach realizacji projektu: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20 2021-08-16 08:00:00
EP/000/2021 2021-08-09 10:00:00
EP/13/2021 Wymiana dźwigu łóżkowego w pawilonie nr 8 wraz z towarzyszącymi robotami budowlano - instalacyjnymi 2021-06-16 08:00:00
EP/48/2020 Zakup laptopów (4 szt.) oraz urządzenia wielofunkcyjnego w ramach Projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2020-08-11 08:00:00
EP/47/2020 Rement Szpitala Wolskigo 2020-08-10 08:00:00
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
EP/48/2021 "Dostawa pasków do glukometrów na potrzeby Szpitala Wolskiego" 2021-12-01 08:00:00
EP/40/2021 Zakup, dostawa i montaż urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji. 2021-11-02 08:00:00
EP/37/2021 Dostawa środków ochrony indywidualnej na potrzeby realizacji wszystkich zadań w projekcie: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20 2021-10-20 08:00:00
EP/27/2021 "Dostawa produktów leczniczych, opatrunków biologicznych zawierających larwy much, środków kontrastowych, środków dezynfekcyjnych" 2021-10-18 08:00:00
EP/29/2021 Zakup komputerów stacjonarnych, monitorów, laptopów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, rzutnika, ekranu projekcyjno sufitowego w ramach realizacji projektu: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20 2021-10-05 09:00:00
EP/31/2021 Dostawa materiałów biurowych w ramach realizacji projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa – Wola” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20. 2021-10-05 08:00:00
EP/28/2021 Dostawa materiałów biurowych oraz 4 szt. niszczarek w ramach realizacji projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa – Wola” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20. 2021-09-23 09:00:00
EP/26/2021 Dostawa gazów medycznych 2021-09-23 08:00:00
EP/22/2021 Dostawa sprzętu medycznego w podziale na zadania 2021-09-13 08:00:00
EP/19/2021 Dostawa cewników przedłużających 2021-08-06 09:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
EP/44/2021 Usługa cateringową polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i podawaniu posiłków pacjentom oddziałów szpitalnych wg. określonych przez Zamawiającego diet leczniczych 2021-12-20 08:00:00
EP/54/2021 Zatrudnienie osób do prowadzenia zajęć w Weekendowym Klubie Pacjenta dla osób chorujących psychicznie (4 osoby) oraz zatrudnienie koordynatora Weekendowego klubu pacjenta dla osób chorujących psychicznie w ramach umowy cywilnoprawnej. 2021-12-16 09:00:00
EP/53/2021 EP/53/2021 - zatrudnienie superwizora, psychologa i terapeutów w ramach umowy cywilnoprawnej do mieszkania chronionego treningowego dla osób chorujących psychicznie. 2021-12-16 08:00:00
EP/51/2021 Zatrudnienie pracownika socjalnego w ramach umowy cywilnoprawnej do mieszkania chronionego treningowego dla osób chorujących psychicznie 2021-12-15 08:00:00
EP/43/2021 Zaangażowanie do projektu lekarza specjalisty psychiatry lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii, w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" - II 2021-11-12 09:00:00
EP/41/2021 Zaangażowanie do projektu Specjalistę terapii środowiskowej w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu “Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 2021-11-12 08:00:00
EP/39/2021 Zaangażowanie do projektu lekarza specjalisty psychiatry lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii, w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" - II 2021-10-13 08:00:00
EP/30/2021 Zaangażowanie do projektu lekarza specjalisty psychiatry lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii, w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-10-04 08:00:00
EP/25/2021 zatrudnienie rejestratorów medycznych - asystentów na Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wolskiego - II 2021-09-22 08:00:00
EP/16/2021 Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu i podawaniu posiłków pacjentom oddziałów szpitalnych wg. określonych przez Zamawiającego diet leczniczych 2021-09-06 08:00:00
Poprzednie Następne