Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP-10/2021 - Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - ZAPYTANIE OFERTOWE.
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 26.02.2021, godz. 09:30


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

117172,22 zł brutto
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert_26.02.2021r. docx 23 2021-03-01
ZP-102021_Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego _01.03.2021r. docx 21 2021-03-01
ZP-102021_Odpowiedzi na pytania_zmiana terminu składania ofert_25.02.2021r. doc 74 2021-02-25
ZP-102021_Zapytanie ofertowe_ po zm. 25.02.2021r. docx 38 2021-02-25
Zał. nr 4 Umowa_wzór_po zmianach z dn. 23.02.2021r. doc 99 2021-02-23
ZP-102021_Odpowiedzi na pytania_23.02.2021r. doc 82 2021-02-23
Zał. nr 1 _Formularz ofertowy docx 23 2021-02-18
Zał. nr 2 Formularz cenowy xlsx 13 2021-02-18
Zał. nr 3 _Wykaz usług docx 22 2021-02-18
Zał. nr 4 Umowa_wzór doc 99 2021-02-18
Zał. nr 5_ Oświadczenie dot. spalarni. doc 32 2021-02-18
ZP-102021_Zapytanie ofertowe_18.02.2021r. docx 38 2021-02-18