Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP-10/2021 - Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - ZAPYTANIE OFERTOWE.

Informacje o zamówieniu
Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - ZAPYTANIE OFERTOWE.
ZP-10/2021
Uproszczone (pozaustawowe)
Usługi
2021-02-26 09:30:00
2021-02-26 10:00:00
2021-03-27

: 2021-02-18 14:02:06
: Sułkowski Tomasz