Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/46/2021 - Dostawa sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych

Data publikacji: 13.12.2021, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
67867,04 zł brutto
Zadanie 2 -
122256,00 zł brutto
Zadanie 3 -
293976,00 zł brutto
Zadanie 4 -
314766,00 zł brutto
Zadanie 5 -
322326,00 zł brutto
Zadanie 6 -
129600,00 zł brutto
Zadanie 7 -
94780,80 zł brutto
Zadanie 8 -
78949,08 zł brutto
Zadanie 9 -
58082,40 zł brutto
Zadanie 10 -
130026,60 zł brutto
Zadanie 11 -
29673,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
EP_46_2021_ SWZ doc 497 2021-11-17
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załacznik nr 2 do SWZ xls 226 2021-11-17
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedzi na pytania nr 2 doc 88 2021-11-25
Odpowiedzi na pytania nr 1 doc 91 2021-11-24
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty docx 32 2021-12-30
Informacja z otwarcia ofert doc 49 2021-12-13
2021-OJS223-586239-pl pdf 236 2021-11-17