Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o.
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/46/2021 - Dostawa sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych
EP/46/2021
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-12-13 09:00:00
2021-12-13 09:30:00
2022-03-12

: 2021-11-17 09:09:26
: Marcinkowska Małgorzata