Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.111.2022.AP - Wykonanie w roku 2022 map z projektem podziału związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn - Koźle - ETAP VII - część 1; 2; 3; 4.

Data publikacji: 23.09.2022, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
14000,00 zł brutto
Zadanie 2 -
15000,00 zł brutto
Zadanie 3 -
18000,00 zł brutto
Zadanie 4 -
12000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022 BZP 00349122 01 pdf 188 2022-09-15
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ-sig pdf 1111 2022-09-15
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
PPU- część 1 docx 58 2022-09-15
PPU- część 2 docx 55 2022-09-15
PPU- część 3 docx 58 2022-09-15
PPU- część 4 docx 59 2022-09-15
SWZ-wersja edytowalna doc 988 2022-09-15
Załączniki zip 12760 2022-09-15
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Cz.nr.1_zał.2_Dz.1537_Kłodnica_X. Dunikowskiego_AKTUALIZACJA 19.09.2022R. pdf 744 2022-09-19
Zmiana w SWZ_19.09.2022r-sig pdf 333 2022-09-19
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
zawiadomienie_o_unieważnieniu_część 4_www pdf 183 2022-09-27
Informacja z otwarcia ofert_23.09.2022r-sig pdf 317 2022-09-23