Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp. 272-224/23 - Dostawa 2 szt. laptopów na potrzeby projektu - KC-zp. 272-224/23
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 29.05.2023, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

36000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 121 2023-04-28
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę procedura pełna docx 129 2023-04-28
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 99 2023-04-28
JEDZ docx 75 2023-04-28
Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporząd doc 102 2023-04-28
Wzór formularza oferty docx 83 2023-04-28
Wzór_umowy doc 186 2023-04-28
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
espd-request.pdf pdf 82 2023-04-28
espd-request.xml xml 136 2023-04-28