Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp. 272-224/23 - Dostawa 2 szt. laptopów na potrzeby projektu - KC-zp. 272-224/23

Informacje o zamówieniu
Dostawa 2 szt. laptopów na potrzeby projektu - KC-zp. 272-224/23
KC-zp. 272-224/23
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-05-29 09:00:00
2023-05-29 10:00:00
2023-08-26

: 2023-04-28 13:03:03
: Zarzycka Anna