Zamawiający
SIM Małopolska Sp.z o.o.
ul. Rynek 16
32-800 Brzesko
Tel.: 570835635
Faks:
Adres strony internetowej: www.simmalopolska.pl

1/ZP/2023 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1405/39 przy ulicy Osiedle Parkowe w miejscowości Miechów
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 09.10.2023, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

16489102,26 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 131 2023-09-15
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zmianie nr 2 pdf 39 2023-10-03
Ogłoszenie o zmianie pdf 39 2023-09-28
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 79 2023-09-15
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumentacja projektowa cz.1 zip 6483 2023-09-15
Dokumentacja projektowa cz.10 pdf 5349 2023-09-15
Dokumentacja projektowa cz.2 zip 5868 2023-09-15
Dokumentacja projektowa cz.3 zip 990 2023-09-15
Dokumentacja projektowa cz.4 zip 1328 2023-09-15
Dokumentacja projektowa cz.5 zip 1700 2023-09-15
Dokumentacja projektowa cz.6 zip 41291 2023-09-15
Dokumentacja projektowa cz.6a zip 76258 2023-09-15
Dokumentacja projektowa cz.7 zip 71431 2023-09-15
Dokumentacja projektowa cz.8 zip 30210 2023-09-15
Dokumentacja projektowa cz.9 zip 54792 2023-09-15
Formularz oferty doc 62 2023-09-15
Opis Przedmiotu Zamówienia pdf 630 2023-09-15
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 35 2023-09-15
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 33 2023-09-15
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 22 2023-09-15
Projekt umowy doc 199 2023-09-15
STWIORB zip 1315 2023-09-15
Wykaz osób doc 47 2023-09-15
Wykaz robót budowlanych doc 36 2023-09-15
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24 2023-09-15
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o zmianach w SWZ nr 3 doc 21 2023-10-03
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 23 2023-09-28
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 22 2023-09-19
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ Nr 13 doc 23 2023-10-04
Wyjaśnienie treści SWZ nr 11 doc 70 2023-10-03
Wyjaśnienie treści SWZ nr 14 doc 24 2023-09-29
Wyjaśnienie treści SWZ nr 12 doc 23 2023-09-28
Wyjaśnienie treści SWZ nr 9 doc 28 2023-09-25
Wyjaśnienie treści SWZ nr 10 doc 24 2023-09-22
Wyjaśnienie treści SWZ nr 8 doc 24 2023-09-22
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2 doc 24 2023-09-20
Wyjaśnienie treści SWZ nr 3 doc 24 2023-09-20
Wyjaśnienie treści SWZ nr 4 doc 24 2023-09-20
Wyjaśnienie treści SWZ nr 5 doc 24 2023-09-20
Wyjaśnienie treści SWZ nr 6 doc 24 2023-09-20
Wyjaśnienie treści SWZ nr 7 doc 24 2023-09-20
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 doc 21 2023-09-19
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 74 2023-11-23
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19 2023-10-09
Informacja z otwarcia ofert doc 23 2023-10-09
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 2 doc 21 2023-10-03
Załączniki do wyjaśnienia SWZ nr 11 zip 339 2023-10-03
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura uproszczona) doc 23 2023-09-28
PRZEDMIARY rar 36 2023-09-19