Zamawiający
SIM Małopolska Sp.z o.o.
ul. Rynek 16
32-800 Brzesko
Tel.: 570835635
Faks:
Adres strony internetowej: www.simmalopolska.pl

1/ZP/2023 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1405/39 przy ulicy Osiedle Parkowe w miejscowości Miechów

Informacje o zamówieniu
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1405/39 przy ulicy Osiedle Parkowe w miejscowości Miechów
1/ZP/2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-10-09 09:00:00
2023-10-09 09:30:00
2023-11-07

: 2023-09-15 13:56:23
: Topór Anna