Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/PN-09/2020 - Projekt i wymiana rozdzielnicy niskiego napięcia nN typu: ZUR nr. Fabr. 3-7420/1 na nową rozdzielnicę nN w budynku Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu przy ul. Warszawskiej 2. Inwestycja realizowana według formuły "Zaprojektuj i wybuduj".
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 21.08.2020, godz. 09:30


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

451431,27 zł brutto
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZPPN-092020_Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_07.09.2020R. docx 23 2020-09-07
ZPPN-092020_Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert_18.08.2020r. doc 61 2020-08-18
SIWZ_po zmianach_10.08.2020r. docx 77 2020-08-10
ZPPN-092020_Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert_10.08.2020r. doc 61 2020-08-10
ZPPN-092020_Pytania i odpowiedzi_10.08.2020r. doc 72 2020-08-10
Ogłoszenie nr 567742_o zamówieniu_29.07.2020r. docx 26 2020-07-29
SIWZ docx 77 2020-07-29
Zał. A do PFU _ Budynek-Ginek-Położ.-rzut-piwnic-ELEKTR. pdf 7494 2020-07-29
Zał. B do PFU_ ZAGOSPODAROWANIE TERENU pdf 820 2020-07-29
Zał. nr 1 do SIWZ _Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) docx 18 2020-07-29
Zał. nr 1a do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) doc 79 2020-07-29
Zał. nr 2 do SIWZ_ Formularz ofertowy doc 46 2020-07-29
Zał. nr 3a do SIWZ_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 30 2020-07-29
Zał. nr 4 do SIWZ_ Wykaz robót budowlanych docx 27 2020-07-29
Zał. nr 4a do SIWZ_Wykaz osób docx 23 2020-07-29
Zał. nr 5 do SIWZ_Umowa_wzór doc 211 2020-07-29
Zał. nr 6 do SIWZ_ Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji docx 27 2020-07-29
Zał. nr 7 do SIWZ_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o prac docx 26 2020-07-29
Zał. nr 8 do SIWZ_Kosztorys ofertowy (ślepy) pdf 916 2020-07-29
Zał.nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu wa docx 30 2020-07-29