Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

61/2019 - Dostawa leków z programów lekowych
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 56 2019-07-16
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2019-07-16
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2019-07-16
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2019-07-16
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 115 2019-07-16
Wzór umowy doc 102 2019-07-16
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2019-07-16
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 24 2019-07-31
Ogłoszenie pdf 179 2019-07-16
Zapytania i zmiana terminu składania ofert docx 17 2019-07-23
Zmiana ogłoszenia pdf 68 2019-07-25