Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

61/2019 - Dostawa leków z programów lekowych

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków z programów lekowych
61/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-07-30 10:00:00
2019-07-30 10:00:00
2019-09-27

: 2019-07-16 13:45:32
: Jakimowicz Urszula