Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/49/2021 - Zaangażowanie do projektu 2 trenerów szkoleń profilaktycznych w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu" Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 20.12.2021, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
96000,00 zł brutto
Zadanie 2 -
96000,00 zł brutto
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty docx 611 2021-12-21
EP_49_2021_ Informacja z otwarcia ofert doc 623 2021-12-20
08d9bbb8-d281-c81e-c8de-110001afda89 pdf 107 2021-12-10
SWZ Trenerzy szkoleń doc 1476 2021-12-10