Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/49/2021 - Zaangażowanie do projektu 2 trenerów szkoleń profilaktycznych w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu" Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o zamówieniu
Zaangażowanie do projektu 2 trenerów szkoleń profilaktycznych w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu" Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
EP/49/2021
Tryb podstawowy
Usługi
2021-12-20 09:00:00
2021-12-20 09:30:00
2022-01-18

: 2021-12-10 10:46:46
: Marcinkowska Małgorzata