Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

17/2023 - Dostawa stentgraftów do tętniaków piersiowo-brzusznych
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 10.02.2023, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

534600,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 107 2023-01-30
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 57 2023-01-30
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2023-01-30
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (procedura pełna) doc 29 2023-01-30
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 31 2023-01-30
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych docx 25 2023-01-30
Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej docx 26 2023-01-30
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 61 2023-01-30
Wzór umowy doc 174 2023-01-30
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25 2023-01-30
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert docx 22 2023-02-10