Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

17/2023 - Dostawa stentgraftów do tętniaków piersiowo-brzusznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa stentgraftów do tętniaków piersiowo-brzusznych
17/2023
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-02-10 12:00:00
2023-02-10 12:15:00
2023-05-10

: 2023-01-30 10:03:58
: Jakimowicz Urszula