Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/45/2021 - Dostawa fartuchów chirurgicznych na potrzeby Szpitala Wolskiego

Data publikacji: 19.11.2021, godz. 08:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
193752,00 zł brutto
Zadanie 2 -
5886,00 zł brutto
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyniki postępowania EP 45 2021 pdf 828 2021-12-22
informacja z otwarcia ofert EP 45 2021 pdf 462 2021-11-19
odpowiedzi na pytania EP 45 2021 pdf 1918 2021-11-16
2021_BZP 00268009_01 o zmianie pdf 40 2021-11-15
zmiana zzapisów SWZ pdf 311 2021-11-15
2021_BZP 00258282_01 pdf 82 2021-11-05
SWZ doc 287 2021-11-05
załącznik nr 2 - formularz asortymentowo - cenowy xls 29 2021-11-05