Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/45/2021 - Dostawa fartuchów chirurgicznych na potrzeby Szpitala Wolskiego

Informacje o zamówieniu
Dostawa fartuchów chirurgicznych na potrzeby Szpitala Wolskiego
EP/45/2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-11-19 08:00:00
2021-11-19 08:30:00
2021-12-18

: 2021-11-05 09:59:22
: Leoniak Marta