Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.18.2021 - Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 31.08.2021, godz. 09:45


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

304500,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 698 2021-08-16
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
1. FORMULARZ OFERTY doc 50 2021-08-16
2. Kosztorys Nakladczy pdf 231 2021-08-16
5. WYKAZ OSÓB doc 35 2021-08-16
6. Wykaz robót doc 32 2021-08-16
7. Oświadczenie-uprawnienia doc 29 2021-08-16
Dokumentacja techniczna zip 7542 2021-08-16
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27 2021-08-16
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29 2021-08-16
Umowa PROJEKT Kino społecznościowe docx 1052 2021-08-16
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25 2021-08-16
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 24 2021-08-27
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22 2021-08-25
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 60 2021-09-06
Informacja z otwarcia ofert doc 20 2021-08-31
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 125 2021-08-16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 36 2021-08-16