Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.18.2021 - Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego

Informacje o zamówieniu
Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego
Zp.In.271.18.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-08-31 09:45:00
2021-08-31 10:00:00
2021-09-29

: 2021-08-16 11:42:20
: Woźniak Wojciech