Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/47/2021 - Dostawa stentgrafów wraz z akcesoriami do zabiegów na aorcie i naczyniach biodrowych.

Data publikacji: 13.12.2021, godz. 08:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
734400,00 zł brutto
Zadanie 2 -
1150740,00 zł brutto
Zadanie 3 -
605880,00 zł brutto
Zadanie 4 -
285120,00 zł brutto
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Automatycznie zapisany) docx 32 2021-12-23
Informacja z otwarcia ofert doc 46 2021-12-13
2021-OJS223-586244-pl pdf 138 2021-11-17
EP_47_2021_ SWZ doc 506 2021-11-17
Kopia Zał. nr 2_bez cen xls 46 2021-11-17