Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/47/2021 - Dostawa stentgrafów wraz z akcesoriami do zabiegów na aorcie i naczyniach biodrowych.

Informacje o zamówieniu
Dostawa stentgrafów wraz z akcesoriami do zabiegów na aorcie i naczyniach biodrowych.
EP/47/2021
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-12-13 08:00:00
2021-12-13 08:30:00
2022-03-12

: 2021-11-17 09:08:17
: Tarach Beata