Zamawiający
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
Tel.: 62 7625001
Faks: 62 7625274
Adres strony internetowej: www.szczytniki.ug.gov.pl

IOS.271.12.2021 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 2.875.965,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 21.12.2021, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

168800,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 103 2021-12-07
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 57 2021-12-13
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 67 2021-12-07
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Budżet 2021.pdf pdf 1877 2021-12-07
Opinia o kredycie pdf 1428 2021-12-07
Opinia sfinans. deficytu pdf 894 2021-12-07
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 30 2021-12-07
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu docx 16 2021-12-07
Sprawozdanie Rb-27S.I półr pdf 679 2021-12-07
Sprawozdanie Rb-28S.I półr pdf 1117 2021-12-07
Sprawozdanie Rb-N.I półr pdf 258 2021-12-07
Sprawozdanie Rb-NDS.I półr pdf 159 2021-12-07
Sprawozdanie Rb-Z.I półr pdf 102 2021-12-07
WPF 2021 pdf 9256 2021-12-07
Wzór oferty na usługi docx 30 2021-12-07
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 28 2021-12-07
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 29 2021-12-13
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 4310 2021-12-13
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 72 2021-12-28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (procedura uproszczona) docx 25 2021-12-22
Informacja z otwarcia ofert docx 25 2021-12-21