Zamawiający
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
Tel.: 62 7625001
Faks: 62 7625274
Adres strony internetowej: www.szczytniki.ug.gov.pl

IOS.271.12.2021 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 2.875.965,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Informacje o zamówieniu
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 2.875.965,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
IOS.271.12.2021
Tryb podstawowy
Usługi
2021-12-21 10:00:00
2021-12-21 10:15:00
2022-01-19

: 2021-12-07 08:26:37
: Sowa Grażyna