Zamawiający
Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Pasteura 3
01-093 Warszawa
Tel.: 225892180
Faks:
Adres strony internetowej: www.nencki.edu.pl

AZP-261-06/2024 - Dostawa materiałów laboratoryjnych stosowanych w pracach naukowo-badawczych z dopuszczeniem składania ofert częściowych - etap I

Data publikacji: 27.03.2024, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
255000,00 zł brutto
Zadanie 2 -
100000,00 zł brutto
Zadanie 3 -
72000,00 zł brutto
Zadanie 4 -
222000,00 zł brutto
Zadanie 5 -
187000,00 zł brutto
Zadanie 6 -
231000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu_2024-OJS037-00106542 pdf 171 2024-02-21
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Specyfikacja Warunków Zamówienia_AZP-261-06_2024 pdf 2816 2024-02-21
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik 2.4_Zestawienie asortymentowo-cenowe_12.03.2024_aktualny xlsx 929 2024-03-12
Załącznik 2.1_Zestawienie asortymentowo-cenowe_11.03.20024_aktualny xlsx 930 2024-03-11
Załącznik 2.4_Zestawienie asortymentowo-cenowe_8.03.2024_aktualny xlsx 928 2024-03-08
Załącznik 2.3_Zestawienie asortymentowo-cenowe_23.02.2024_aktualny xlsx 927 2024-02-23
Załącznik 2.1_Zestawienie asortymentowo-cenowe xlsx 929 2024-02-21
Załącznik 2.2_Zestawienie asortymentowo-cenowe xlsx 927 2024-02-21
Załącznik 2.3_Zestawienie asortymentowo-cenowe xlsx 927 2024-02-21
Załącznik 2.4_Zestawienie asortymentowo-cenowe xlsx 928 2024-02-21
Załącznik 2.5_Zestawienie asortymentowo-cenowe xlsx 929 2024-02-21
Załącznik 2.6_Zestawienie asortymentowo-cenowe xlsx 939 2024-02-21
Załącznik nr 1_Oferta docx 43 2024-02-21
Załącznik nr 10_Projekt umowy docx 51 2024-02-21
Załącznik nr 3_Informacja o podwykonawcach docx 18 2024-02-21
Załącznik nr 4_Informacja o podatku docx 18 2024-02-21
Załącznik nr 5_Informacja o utajnieniu docx 18 2024-02-21
Załącznik nr 6_Oświadczenie o aktualności docx 21 2024-02-21
Załącznik nr 7_Oświadczenie o grupie kapitałowej docx 18 2024-02-21
Załącznik nr 8_JEDZ zip 79 2024-02-21
Załącznik nr 9_Oświadczenie o braku innych podstaw wykluczenia docx 25 2024-02-21
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienia treści SWZ z 18.03.2024 r._ pdf 166 2024-03-18
Wyjaśnienia i zmiana SWZ z 12.03.2024 r. pdf 414 2024-03-12
Wyjaśnienia i zmiana SWZ z 11.03.2024 r. pdf 205 2024-03-11
Wyjaśnienia i zmiana SWZ z 8.03.2024 r. pdf 396 2024-03-08
Wyjaśnienia i zmiana SWZ z 23.02.2024 r. pdf 241 2024-02-23
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_2024-OJS090-00272842 pdf 139 2024-05-08
Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, Cz. 1 pdf 170 2024-05-08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Cz. 1 pdf 189 2024-04-24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, Cz. 2 pdf 181 2024-04-22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, Cz. 3 pdf 199 2024-04-22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_Cz. 4 pdf 190 2024-04-17
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, Cz. 6 pdf 181 2024-04-16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, Cz. 5 pdf 181 2024-04-12
Informacja z otwarcia ofert pdf 197 2024-03-27