Zamawiający
Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Pasteura 3
01-093 Warszawa
Tel.: 225892180
Faks:
Adres strony internetowej: www.nencki.edu.pl

Unieważnienia
Sygnatura Temat
AZP-261-08/2024 Dostawa komputerów, dostawa urządzeń peryferyjnych, dostawa materiałów komputerowych oraz oprogramowania, z dopuszczeniem składania ofert częściowych
AZP-261-05/2024 Dostawa odczynników laboratoryjnych stosowanych w pracach naukowo-badawczych z dopuszczeniem składania ofert częściowych - I etap
AZP-261-54/2023 Dostawa komputerów, dostawa urządzeń peryferyjnych, dostawa materiałów komputerowych oraz oprogramowania, z dopuszczeniem składania ofert częściowych
AZP-261-56/2023 Dostawa odczynników laboratoryjnych stosowanych w pracach naukowo-badawczych z dopuszczeniem składania ofert częściowych
AZP-261-57/2023 Prenumerata on-line czasopism zagranicznych w roku 2024
AZP-261-43/2023 Dostawa komputerów, dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, dostawa materiałów komputerowych oraz oprogramowania , z dopuszczeniem składania ofert częściowych
AZP-261-47/2023 Usługi hotelowe dla gości i osób badanych, z dopuszczeniem składania ofert częściowych
AZP-261-42/2023 Wyposażenie laboratoriów w ramach projektu NEBI - Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych (sprzęt IT oraz oprogramowanie) z dopuszczeniem ofert częściowych
AZP-261-38/2023 Dostawa sprzętów do laboratoriów tworzonych w ramach projektu NEBI - Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych
AZP-261-39/2023 Doposażenie systemu do obrazowania zwierząt in vivo z Xray wraz z zestawem do anestezji wziewnej pozwalającym na przyżyciowe obrazowanie luminescencji, fluorescencji i Xray w żywych zwierzętach z dopuszczeniem ofert częściowych
Poprzednie Następne