Zamawiający
Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Pasteura 3
01-093 Warszawa
Tel.: 225892180
Faks:
Adres strony internetowej: www.nencki.edu.pl

AZP-261-06/2024 - Dostawa materiałów laboratoryjnych stosowanych w pracach naukowo-badawczych z dopuszczeniem składania ofert częściowych - etap I

Informacje o zamówieniu
Dostawa materiałów laboratoryjnych stosowanych w pracach naukowo-badawczych z dopuszczeniem składania ofert częściowych - etap I
AZP-261-06/2024
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2024-03-27 11:00:00
2024-03-27 11:15:00
2024-05-10

: 2024-02-21 11:09:27
: Nykiel Karolina