Zamawiający
Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Pasteura 3
01-093 Warszawa
Tel.: 225892180
Faks:
Adres strony internetowej: www.nencki.edu.pl

Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
AZP-261-10/2024 Sukcesywne dostawy ciekłego helu 08.03.2024
11:00:00
AZP-261-58/2023 Dostawa głębinowych elektrod do rejestracji wenątrzczaszkowej używanych podczas zabiegu diagnostyki padaczki (sEEG), z dopuszczeniem składania ofert częściowych 17.01.2024
11:00:00
AZP-261-54/2023 Dostawa komputerów, dostawa urządzeń peryferyjnych, dostawa materiałów komputerowych oraz oprogramowania, z dopuszczeniem składania ofert częściowych 15.01.2024
11:00:00
AZP-261-01/2024 Prenumerata on-line czasopism zagranicznych w roku 2024 12.01.2024
11:00:00
AZP-261-57/2023 Prenumerata on-line czasopism zagranicznych w roku 2024 28.11.2023
11:00:00
AZP-261-61/2023 Doposażenie posiadanego przez Zamawiającego 5-laserowego cytometru spektralnego do wieloparametrowej analizy cytometrycznej CYTEK Aurora o numerze seryjnym U0509 CD165 o moduł umożliwiający wzmocnioną spektralną charakterystykę małych cząstek 23.11.2023
11:00:00
AZP-261-60/2023 Doposażenie skanera preparatów histologicznych - System do transkryptomicznych analiz przestrzennych z automatycznym transferem materiału ze skrawków histologicznych umieszczonych na standardowych szkiełkach mikroskopowych na szkiełka docelowe 22.11.2023
11:00:00
AZP-261-59/2023 Dostawa elementów wyposażenia do mikroskopu arkusza światła typu light sheet - doposażenie aparatury 22.11.2023
11:00:00
AZP-261-53/2023 Zakup zestawu do monitorowania behawioralnego zwierząt 07.11.2023
11:00:00
AZP-261-50/2023 Dostawa elektrod do badań wewnątrz ludzkiego mózgu wraz z akcesoriami, z dopuszczeniem składania ofert częściowych 26.10.2023
11:00:00
Poprzednie Następne