Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-164/19 - dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń do przeprowadzania procesów sorpcyjnych dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp.272-164/19
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 142 2019-03-27
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 81 2019-03-27
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23 2019-04-30
JEDZ doc 77 2019-03-27
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 25 2019-03-27
Wzór formularza oferty - dostawy doc 27 2019-03-27
Wzór umowy - dostawy doc 36 2019-03-27
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - zmiany SIWZ doc 275 2019-04-05
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
espd-request xml 135 2019-03-27
Informacja z otwarcia ofert doc 23 2019-04-30