Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-164/19 - dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń do przeprowadzania procesów sorpcyjnych dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp.272-164/19

Informacje o zamówieniu
dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń do przeprowadzania procesów sorpcyjnych dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp.272-164/19
KC-zp.272-164/19
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-04-30 11:00:00
2019-04-30 11:30:00
60 dni

: 2019-03-27 10:24:09
: Kraińska Joanna