Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

111/2019 - Dostawa sprzętu endoskopowego

Data publikacji: 29.01.2020, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
2592,00 zł brutto
Zadanie 2 -
42120,00 zł brutto
Zadanie 3 -
5076,00 zł brutto
Zadanie 4 -
5336,28 zł brutto
Zadanie 5 -
76626,00 zł brutto
Zadanie 6 -
163458,00 zł brutto
Zadanie 7 -
22852,80 zł brutto
Zadanie 8 -
43200,00 zł brutto
Zadanie 9 -
90720,00 zł brutto
Zadanie 10 -
747333,00 zł brutto
Zadanie 11 -
32400,00 zł brutto
Zadanie 12 -
51019,20 zł brutto
Zadanie 13 -
291060,00 zł brutto
Zadanie 14 -
143370,00 zł brutto
Zadanie 15 -
29678,40 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
111-2019 ogłoszenie o zamówieniu pdf 287 2019-12-27
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ docx 65 2019-12-27
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
111-2019 formularz oferty xls 341 2019-12-27
111-2019 wzór umowy docx 47 2019-12-27
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2019-12-27
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2019-12-27
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2019-12-27
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2019-12-27
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2019-12-27
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
111-2019 Pytania doc 64 2020-01-21
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert 111-2019 docx 24 2020-01-30