Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

111/2019 - Dostawa sprzętu endoskopowego

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu endoskopowego
111/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-01-29 12:00:00
2020-01-29 12:15:00
2020-03-28

: 2019-12-27 10:00:12
: Wasilczyk Iwona