Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

22/2020 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do Kliniki Kardiochirurgii na okres 12 miesięcy

Data publikacji: 22.05.2020, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
432,00 zł brutto
Zadanie 2 -
38718,00 zł brutto
Zadanie 3 -
16416,00 zł brutto
Zadanie 4 -
22680,00 zł brutto
Zadanie 5 -
46008,00 zł brutto
Zadanie 6 -
1782,00 zł brutto
Zadanie 7 -
5400,00 zł brutto
Zadanie 8 -
7236,00 zł brutto
Zadanie 9 -
358,02 zł brutto
Zadanie 10 -
1733,40 zł brutto
Zadanie 11 -
43200,00 zł brutto
Zadanie 12 -
2008,00 zł brutto
Zadanie 13 -
96120,00 zł brutto
Zadanie 14 -
45360,00 zł brutto
Zadanie 15 -
5940,00 zł brutto
Zadanie 16 -
4536,00 zł brutto
Zadanie 17 -
7508,16 zł brutto
Zadanie 18 -
74412,00 zł brutto
Zadanie 19 -
12960,00 zł brutto
Zadanie 20 -
17280,00 zł brutto
Zadanie 21 -
1036,80 zł brutto
Zadanie 22 -
6415,20 zł brutto
Zadanie 23 -
702,00 zł brutto
Zadanie 24 -
2419,20 zł brutto
Zadanie 25 -
10368,00 zł brutto
Zadanie 26 -
21384,00 zł brutto
Zadanie 27 -
11232,00 zł brutto
Zadanie 28 -
2419,20 zł brutto
Zadanie 29 -
2721,60 zł brutto
Zadanie 30 -
54,00 zł brutto
Zadanie 31 -
3110,40 zł brutto
Zadanie 32 -
11340,00 zł brutto
Zadanie 33 -
194324,40 zł brutto
Zadanie 34 -
318600,00 zł brutto
Zadanie 35 -
6696,00 zł brutto
Zadanie 36 -
33480,00 zł brutto
Zadanie 37 -
27000,00 zł brutto
Zadanie 38 -
918,00 zł brutto
Zadanie 39 -
22658,40 zł brutto
Zadanie 40 -
19854,72 zł brutto
Zadanie 41 -
37260,00 zł brutto
Zadanie 42 -
81648,00 zł brutto
Zadanie 43 -
29160,00 zł brutto
Zadanie 44 -
102762,00 zł brutto
Zadanie 45 -
8381,88 zł brutto
Zadanie 46 -
5475,60 zł brutto
Zadanie 47 -
1231,20 zł brutto
Zadanie 48 -
114480,00 zł brutto
Zadanie 49 -
1188,00 zł brutto
Zadanie 50 -
10260,00 zł brutto
Zadanie 51 -
7020,00 zł brutto
Zadanie 52 -
108147,60 zł brutto
Zadanie 53 -
24624,00 zł brutto
Zadanie 54 -
20736,00 zł brutto
Zadanie 55 -
2872,80 zł brutto
Zadanie 56 -
1578,96 zł brutto
Zadanie 57 -
4644,00 zł brutto
Zadanie 58 -
13770,00 zł brutto
Zadanie 59 -
8100,00 zł brutto
Zadanie 60 -
1733,40 zł brutto
Zadanie 61 -
110548,80 zł brutto
Zadanie 62 -
275184,00 zł brutto
Zadanie 63 -
4536,00 zł brutto
Zadanie 64 -
10800,00 zł brutto
Zadanie 65 -
31968,00 zł brutto
Zadanie 66 -
8553,60 zł brutto
Zadanie 67 -
32076,00 zł brutto
Zadanie 68 -
76885,20 zł brutto
Zadanie 69 -
97524,00 zł brutto
Zadanie 70 -
3466,80 zł brutto
Zadanie 71 -
4050,00 zł brutto
Zadanie 72 -
53179,20 zł brutto
Zadanie 73 -
232308,00 zł brutto
Zadanie 74 -
40500,00 zł brutto
Zadanie 75 -
69355,44 zł brutto
Zadanie 76 -
48816,00 zł brutto
Zadanie 77 -
17820,00 zł brutto
Zadanie 78 -
315,90 zł brutto
Zadanie 79 -
2106,00 zł brutto
Zadanie 80 -
32400,00 zł brutto
Zadanie 81 -
6912,00 zł brutto
Zadanie 82 -
62208,00 zł brutto
Zadanie 83 -
9288,00 zł brutto
Zadanie 84 -
129,60 zł brutto
Zadanie 85 -
2916,00 zł brutto
Zadanie 86 -
3672,00 zł brutto
Zadanie 87 -
2106,00 zł brutto
Zadanie 88 -
109350,00 zł brutto
Zadanie 89 -
4374,00 zł brutto
Zadanie 90 -
3201,12 zł brutto
Zadanie 91 -
38253,60 zł brutto
Zadanie 92 -
183589,20 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
22-2020 ogłoszenie pdf 1423 2020-04-08
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
22-2020 - SIWZ docx 74 2020-04-08
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
22-2020 formularz cenowy xls 1588 2020-04-08
22-2020 wzór umowy doc 267 2020-04-08
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2020-04-08
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59 2020-04-08
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2020-04-08
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2020-04-08
Załączniki do formularza cenowego docx 57 2020-04-08
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2020-04-08
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
22-2020 pytania docx 120 2020-05-14
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
22-2020 Informacja z otwarcia ofert docx 25 2020-06-04
22-2020 zmiana ogłoszenia 2 pdf 69 2020-05-18
22-2020 zmiana ogłoszenia 1 pdf 68 2020-05-06
22-2020 zmiana terminu docx 16 2020-05-05