Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-21/21/10 - Serwis aparatu TK SOMATOM DEFINITION AS SN 96703 oraz przeglądy aparatów RTG

Data publikacji: 25.11.2021, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
535248,00 zł brutto
Zadanie 2 -
155952,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zamówieniu pdf 157 2021-10-19
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZMIANA OGŁOSZENIA pdf 77 2021-11-18
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (4) doc 304 2021-10-19
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
1_ załącznik FORMULARZ OFERTY docx 20 2021-10-19
2_załącznik JEDZ zip 86 2021-10-19
3_załącznik grupa kapitałowa docx 16 2021-10-19
4_ załącznik OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI docx 16 2021-10-19
5_załącznik wykaz osób docx 13 2021-10-19
6_Umowa powierzenia danych docx 19 2021-10-19
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
wyjasnienia do swz_3 pdf 42 2021-11-19
wyjaśnienia do swz _2 pdf 41 2021-11-18
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ pdf 600 2021-11-12
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
informacja o wyborze oferty pdf 48 2021-12-03
informacja z otwarcia ofert pdf 38 2021-11-25
wyjasnienia do swz_3 pdf 42 2021-11-19