Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
PN-22/20/1 dostawa leków i materiałów okulistycznych 2020-08-03 08:00:00
PN-18/20/1 Dostawa leków 2020-09-16 08:00:00
PN - 32/20/1 Dostawa leku Nusinersen do Apteki Szpitalnej 2020-10-20 08:00:00
PN-5/20/5 Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku 2020-10-26 08:00:00
PN-25/20/3 Przetarg nieogranoczony na szwy chirurgiczne 2020-10-28 08:00:00
PN-29/20/2 Dostawa opatrunków 2020-10-29 08:00:00
PN-33/20/1 Dostawa leków i materiałów stomatologicznych 2020-10-30 08:00:00
Usługi
Brak ogłoszeń