Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
PN-38/22/29 CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA ELEWACJI SZPITALA 05.09.2022
09:00:00
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
PN-43/22/10 Usługa serwisowa Rezonansu Magnetycznego 19.09.2022
08:00:00