Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
PN - 28/21/21 Usługa bieżącego sprzątania placu zewnętrznego i utrzymania terenów zielonych 2021-12-02 08:00:00