Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
PN-13/21/27 ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA CZĘŚCIOWEJ WYMIANIE INSTALACJI SANITARNYCH W KUCHNI UDSK 2021-07-23 09:00:00
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
PN - 14/21/1 Dostawa leków, materiałów stomatologicznych i okulistycznych 2021-08-27 08:00:00
PN-1/21/29 Dostawa materiałów do przeszczepów 2021-06-28 08:00:00
PN-9/21/2 Dostawa opatrunków 2021-05-28 09:00:00
PN - 6/21/1 Dostawa leków i substancji recepturowych 2021-05-14 08:00:00
PN-3/21/14 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do Zakładu Laboratoryjnego Diagnostyki Pediatrycznej 2021-04-30 08:00:00
PN- 2/21/14 dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora 2021-04-20 08:00:00
PN-7/21/10 Dostawa pomp insulinowych 2021-04-09 09:00:00
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
PN-4/21/15 USŁUGA ŻYWIENIA PACJENTÓW 2021-05-28 08:00:00