Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
PN-24/20/27 Roboty budowlane 2020-07-07 10:00:00
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
PN-4/20/1 dostawa leków do Apteki Szpitalnej 2020-04-01 10:00:00
PN-11/20/1 Dostawa leków i materiałów stomatologicznych 2020-05-25 10:00:00
PN-21/20/13 Dostawa systemu automatycznej digitalizacji dokumentów 2020-06-15 10:00:00
PN-19/20/14 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora testów genetycznych 2020-07-10 10:00:00
PN-16/20/1 Dostawa leków i materiałów okulistycznych 2020-07-16 08:00:00
PN-22/20/1 dostawa leków i materiałów okulistycznych 2020-08-03 08:00:00
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
PN-7/20/12 Usługa serwisu respiratorów firmy Maquet Servo I, Servo 300, Servo U i N 2020-06-25 10:00:00
PN- 20/20/13 Usługa serwisowa systemu CliniNet 2020-07-14 09:00:00