Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-21/21/10 - Serwis aparatu TK SOMATOM DEFINITION AS SN 96703 oraz przeglądy aparatów RTG

Informacje o zamówieniu
Serwis aparatu TK SOMATOM DEFINITION AS SN 96703 oraz przeglądy aparatów RTG
PN-21/21/10
Przetarg nieograniczony
Usługi
2021-11-25 09:00:00
2021-11-25 09:30:00
2022-01-23

: 2021-10-19 09:36:10
: Kisiel Iwona